Tag : Mahabharata 15.10

Asramawasika Parwa 10

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 15 - Asramawasika Parwa, Weda Smerti
Asramawasika Parwa 10
Mahabharata 15.10 Asramawasika Parwa 10   1       वयवहाराश च ते तात नित्यम आप्तैर अधिष्ठिताः      यॊज्यास तुष्टैर हितै राजन नित्यं चारैर अनुष्ठिताः  2 परिमाणं विदित्वा च दण्डं दण्ड्येषु भारत      परणयेयुर यथान्यायं पुरुषास ते युधिष्ठिर  3 आदान रुचयश